Պահեստային
լոգիստիկ
ընկերություն

Genus warehuse logistics գնահատեք ձեր բեռների պահպանումը :

Պահեստային
լոգիստիկ
ընկերություն

Genus warehuse logistics գնահատեք ձեր բեռների պահպանումը :

Genus Logistics հիմնվել է 2010թ.

Սկսելով մի քանի պահեստային տարածքներից և մեծ աշխատանքի շնորհիվ՝ մեր ընկերությունն այսօր ներկայանում է Հայաստանումժամանկակից տեղնոլոգյաներով կառուցված լավագույն պահեստայի լոգիստիկ կենտրոնների շարքում:    

 

 

Վարձով տրվող պահեստներ
Սառնարանային պահեստներ
Պատասխանատու պահատվություն
Վարձով տրվող պահեստներ
Պատասխանատու պահատվություն
Սառնարանային պահեստներ

Մեր մասին

Genus  Logistics-ի ընդհանուր տարածքի մակերեսը կազմում է 10.000 ք.մ. , որից 3.600 ք.մ. – ը վարձակալությամբ հանձնվող պահեստային համալիրն է:

Մեր կազմակերպությունը տրամադրում է ինչպես չոր պահեստային տարածքներ այնպես էլ սառնարանային խցեր  0-ից մինչև - 20°C:

Մեր գործընկերները

Կապ հաստատեք մեզ հետ, և մենք կապահովենք Ձեր բեռի անվտանգ ու վստահելի տեղակայումը մեր պահեստում: